Βοηθός Οικονομικού Τμήματος in Athens at clients' organisations

Date Posted: 11/23/2021

Job Snapshot

 • Employee Type:
  Full-Time
 • Location:
  Athens
 • Job Type:
 • Experience:
  Not Specified
 • Date Posted:
  11/23/2021

Job Description

Η PwC διαχειρίζεται για λογαριασμό πελάτη της, τη θέση του Βοηθού Οικονομικού Τμήματος με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών
 • Διεκπεραίωση τιμολογίων και επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές & συνεργάτες, ανάλογα με τις ανάγκες
 • Συμφωνία με πελάτες και προμηθευτές για ανεξόφλητα τιμολόγια
 • Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών πελατών, προμηθευτών
 • Έλεγχος τιμολογίων συνεργατών βάσει τιμοκαταλόγων
 • Εβδομαδιαίες  αναφορές εσόδων-εξόδων
 • Παρακολούθηση και συμφωνία κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών
 • Έλεγχος και καταχώρηση στο σύστημα των ωραρίων-υπερωριών-αδειών των υπαλλήλων
 • Οργάνωση και συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας όλων των ενεργειών του Οικονομικού Τμήματος

Job Requirements

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτος σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (Word, Excel) & εργαλείων Google
 • Εμπειρία σε προγράμματα ERP (διαχείριση εφαρμογών CRM) θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο
 • Ομαδικό πνεύμα με διαπροσωπικές δεξιότητες, ενεργητικός/ή και με θετική προσέγγιση, αντοχή στο άγχος, ικανότητα να θέτει προτεραιότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα εντοπισμού αριθμητικών σφαλμάτων
 • Δυνατότητα ανάληψης ευθυνών & επίλυσης προβλημάτων