Υπάλληλος Τιμολόγησης Λογιστηρίου Ασθενών in Athens at clients' organisations

Date Posted: 5/23/2022

Job Snapshot

Job Description

Η PwC διαχειρίζεται για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου ιδιωτικού νοσοκομείου, τη θέση του Υπάλληλου Τιμολόγησης Λογιστηρίου Ασθενών με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Προετοιμασία και έκδοση τιμολογίων
 • Έλεγχος της εισαγωγής δεδομένων στο λογιστικό σύστημα για την εξασφάλιση της ακρίβειας του τελικού λογαριασμού
 • Έκδοση τιμολογίων και λογαριασμών και αποστολή στους πελάτες (ΕΟΠΥΥ, ιδιώτες, ασφαλιστικές εταιρείες)
 • Απάντηση ερωτήσεων πελατών σχετικά με λογαριασμούς

Job Requirements

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ Οικονομικής ή/και Λογιστικής κατεύθυνσης είναι επιθυμητό προσόν
 • Επαγγελματική εμπειρία 1-5 έτη στην τιμολόγηση σε ιδιωτικό νοσοκομείο είναι απαραίτητο προσόν
 • Γνώση ERP συστημάτων
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προθεσμιών
 • Προσαρμοστικότητα, αντίληψη και εκτέλεση των εργασιών με στόχο την ακρίβεια και ποιότητα
 • Διάθεση για εξέλιξη και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα