Υπάλληλος για διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών- Collection agent in Athens at clients' organisations

Date Posted: 4/29/2022

Job Snapshot

Job Description

Η PwC διαχειρίζεται για λογαριασμό πελάτη της, τη θέση του Υπαλλήλου για διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών- Collection agent με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διενέργεια τηλεφωνικών κλήσεων για ρύθμιση - διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Τηλεφωνική ενημέρωση οφειλετών σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Καθοδήγηση των οφειλετών για την εύρεση της βέλτιστης συμβιβαστικής λύσης αποπληρωμής των οφειλών τους
 • Διατήρηση σχέσης εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας βασισμένων σε μια πελατοκεντρική προσέγγιση και προσωπική επικοινωνία με τον εκάστοτε πελάτη
 • Συστηματική καταγραφή πληροφοριών και επιμελημένη τήρηση αρχείου σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας
 • Αξιολόγηση και διαπραγμάτευση πιθανών προτάσεων των οφειλετών για εξόφληση, καθώς και αιτήματα για διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας

Job Requirements

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 1 έως 2 έτη σε εταιρίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων, Εταιρίες Ενημέρωσης, Τράπεζες, Call Center τηλεπικοινωνίας ή Δικηγορικές εταιρίες
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί προσόν
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και CRM 
 • Καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και οργανωτικότητα