Υπεύθυνος Πωλήσεων Αγορών Εξωτερικού in Athens at clients' organisations

Date Posted: 6/8/2021

Job Snapshot

 • Employee Type:
  Full-Time
 • Location:
  Athens
 • Job Type:
 • Experience:
  Not Specified
 • Date Posted:
  6/8/2021

Job Description

Η PwC διαχειρίζεται για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής & εξαγωγής τροφίμου, τη θέση του Υπεύθυνου Πωλήσεων Αγορών Εξωτερικού με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση των λογαριασμών που του ανατίθενται με υπάρχοντες και εν δυνάμει πελάτες
 • Ανάπτυξη νέου πελατολογίου (διανομείς, supermarkets), εντοπισμός των αναγκών τους με στόχο τη δημιουργία μίας αναπτυσσόμενης σχέσης πελάτη – προμηθευτή, διαμόρφωση εμπορικών προτάσεων συνεργασίας και συντονισμός της έγκαιρης λήψης παραγγελιών
 • Διενέργεια ενός καθορισμένου αριθμού εβδομαδιαίων επαφών, τηλεφωνικά ή προσωπικά, όπως καθορίζεται από την πολιτική για την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρείας
 • Υπεύθυνος των στοιχείων πωλήσεων των πελατών, του σχεδιασμού για αύξηση πωλήσεων στους αντίστοιχους λογαριασμούς και σύνταξη και υποβολή προτάσεων για τους στόχους πωλήσεων των λογαριασμών αυτών
 • Ανάλυση της αγοραστικής επίδρασης και ανάπτυξη προϋπολογισμού και κριτήρια αγοράς για τους πελάτες που του αναθέτουν. Ανάλυση του πιστωτικού προφίλ των πελατών. Διαμόρφωση εμπορικών προτάσεων συνεργασίας & συλλογή παραγγελιών
 • Υποβολή εκθέσεων (εβδομαδιαίες ή μηνιαίες) για το αποτέλεσμα των επαφών ή/και επισκέψεων του σε πελάτες και προετοιμασία αναφορών πωλήσεων με τη συλλογή, ανάλυση και συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών για τις πωλήσεις του και τάσεων της αγοράς
 • Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Παραγωγής καθώς και με τον Υπεύθυνο Αποστολών έτσι ώστε να εξασφαλίζει στους πελάτες το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης
 • Επίλυση προβλημάτων σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες και παρακολούθηση των κινήσεων του ανταγωνισμού
 • Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια εξαγωγών και εκπροσώπηση της εταιρίας στην συμμετοχή της σε εθνικές και διεθνείς εμπορικές εκθέσεις
 • Τήρηση αρχείο αναφορών πωλήσεων και βάσης δεδομένων με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων και δραστηριότητας για την επίτευξη πωλήσεων στους πελάτες / χώρες ευθύνης του

 

Job Requirements

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing ή Θετικών Επιστημών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον τομέα των Πωλήσεων Εξωτερικού εταιριών τροφίμων – ποτών
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία από παρουσία σε εκθέσεις στο εξωτερικό (SIAL, FANCY FOOD, ANUGΑ κτλ.)
 • Επαρκής γνώση των καναλιών διανομής τροφίμων, σε αγορές όπως οι ΗΠΑ - Καναδάς, Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία ή/και Γερμανία θα θεωρηθεί ισχυρό προσόν
 • Απαραίτητη 2ετής τουλάχιστον εμπειρία στην διείσδυση και ανάπτυξη νέων αγορών / καναλιών στο Εξωτερικό, στο Food Service ή στο Retail.
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο
 • Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της ΕΕ (Γαλλικά ή Γερμανικά)
 • Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών
 • Ομαδικότητα και συνεργασία, προσαρμοστικότητα και πρωτοβουλία